KW 50
2023
Dienstag, 12.12.2023
11.12.2023
Duri Bezzola
S/C/WS
Senioren
Sektion
Freitag, 15.12.2023
14.12.2023
Ezio Crameri
S/B/WS+
Sektion
Samstag, 16.12.2023
14.12.2023
Sebastian Bahner
S/B/WS - ZS
Sektion
Sonntag, 17.12.2023
16.12.2023
Sebastian Bahner
S/B/WS - ZS
Sektion